header In de PersBestellenComité van aanbevelingFoto'sKoningsspelHome
 

Disclaimer

   
 

 

Disclaimer voor www.koningsspel.nl

KONINGSSPEL© (Kamer van Koophandel: 61419850), hierna te noemen KONINGSSPEL, verleent u hierbij toegang tot www.koningsspel.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

KONINGSSPEL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

KONINGSSPEL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KONINGSSPEL.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KONINGSSPEL.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KONINGSSPEL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KONINGSSPEL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KONINGSSPEL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KONINGSSPEL is een autheursrechtelijk beschermde naam en mag niet zonder toestemming worden gebruikt voor welk doeleind dan ook.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator) gegenereerd.